Project omschrijving

Compressietherapie

Als de bloeddoorstroming in de aderen onvoldoende is (= veneuze insufficiëntie), ontstaat er verhoogde druk in de aderen. Dit leidt tot vochtophoping (= oedeem). Wonden op het been genezen hierdoor moeilijk. De arts kan compressietherapie voorschrijven voor de behandeling van een veneus ulcus of het voorkomen ervan. Bij compressietherapie worden verbanden rond het been aangebracht om de bloeddoorstroming te bevorderen. Wij bieden hulp bij het aan en uittrekken van steunkousen en het aanbrengen van windels.

   BESCHIKBAAR

24/24h 7/7

  +32 495 12 20 71