Project omschrijving

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. Uw zorgverleners zorgen er bijvoorbeeld voor dat u zo min mogelijk last hebt van klachten als pijn en benauwdheid. Maar het gaat niet alleen om lichamelijke klachten. De zorgverleners staan ook stil bij uw gevoelens en gedachten. Ze helpen u om het leven af te ronden. Ook steunen ze uw nabestaanden.

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het gaat dan om zorg aan mensen die echt op sterven liggen. Terminale zorg duurt hooguit een maand of 3. Palliatieve zorg is een ruimer begrip. U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat duidelijk is dat u niet meer beter kunt worden. Het leven is dan nog niet meteen afgelopen. Misschien hebt u dan nog maanden of jaren te leven. Palliatieve zorg kan dus ook maanden of jaren duren.

  • Bestrijding van pijn en andere (lichamelijke) klachten.

  • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving.

  • Behandeling van psychische en sociale problemen

  • Emotionele steun voor u en uw naasten. Uw zorgverleners leren u omgaan met ziekte en rouw.

  • Ondersteuning bij het afscheid.

  • Nazorg voor de nabestaanden.

  • In samenwerking met Pallion

   BESCHIKBAAR

24/24h 7/7

  +32 495 12 20 71